Math-Sisaengtham

คณิตศาตร์เพิ่มเติม กับครูณัฐวดี ศรีแสงธรรม

แผนการสอนคณิตศาสตร์

แผนการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร 51

แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย  ทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Additional Mathematics)  ขอขอบคุณ คุณครูบุญเกิด ศิริวรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เจ้าของไฟล์ที่ให้ความอนุุเคราะห์เพื่อนครูคณิตศาสตร์

ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.1

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.2

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.3

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

 อ้างอิงค์จาก http://krupraiwan.wordpress.com/
Advertisements
ใส่ความเห็น »

– X- = +

เคยแปลกใจหรือไม่ว่า ทำไม (-2)(-3) = +6 หากนึกย้อนกลับไปสมัยที่ยังคงอยู่ในห้องเรียนหรือโรงเรียน ครูผู้สอนมักจะเปรียบเทียบให้ฟังว่า เรื่องนี้ก็อุปมาได้กับการพูดปฏิเสธซ้อนกันในประโยคเดียวกันนั่นเอง เช่น ข้าพเจ้าไม่ไม่ไป ซึ่งก็แปลว่า ข้าพเจ้าไป นั่นเอง แม้อุปมาเช่นนี้จะช่วยเตือนความจำได้ดี แต่ ก็ไม่ได้เป็นการพิสูจน์แต่อย่างใด เราสามารถทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริง ๆ ได้โดยใช้สมบัติการแจกแจง
………. เช่น  2(a + b) = 2a + 2b
นั่นคือ เราได้แจกแจง 2 เข้าไปให้แก่ a และ b ภายในวงเล็บ ถ้ายอมรับว่ากฏนี้เป็นจริง ก็จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ดังต่อไปนี้
.(-2)(-3)  =  (-2)(-3) + (0)(3)
…………… =  (-2)(-3) + (-2 + 2)(3)
…………… =  (-2)(-3) + (-2)(3) + (2)(3)
…………… =  (-2)(-3 + 3) + (2)(3)
…………… =  (-2)(0) + (2)(3)
…………… =  + (2)(3)
…………… =  +6
ไม่ว่า จะใช้จำนวนใด ๆ สามารถใช้แทนเลข 2 และ 3 ก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกัน

ขอบคุณข้อมูลจากครูไพรวัลย์ ดวงตา

ใส่ความเห็น »

Math 2

ใส่ความเห็น »

Math1

ใส่ความเห็น »